หน้าแรก efin Trade+ PC

ส่วนประกอบต่างๆในหน้า Market Watch

มีส่วนประกอบหลักๆดังนี้

Zone 1 : ข้อมูลของดัชนีและสถานะของตลาด

Zone 2 : แสดงรายละเอียดต่างๆของหุ้นตัวที่สนใจ

Zone 3 : Ticker, Smart One Click และการปรับแต่โปรแกรม

Zone 4 : สำหรับส่งคำสั่งซื้อขาย และดู Order ที่ได้ส่งคำสั่งออกไป

 

Zone 1 : ข้อมูลของดัชนีและสถานะของตลาด

แสดง Index ของ SET และของกลุ่มต่างๆ

แสดง ค่า Chg, %Chg ของ SET เทียบกับเมื่อวาน

แสดง ค่า Value มูลค่าการซื้อขายของ SET

แสดง เวลาปัจจุบัน

กล่องจดหมาย แสดง Message ของ Symbol alert

Push/Pull แสดง Mode การเชื่อมต่อของโปรแกรม มี 2 Mode ได้แก่

     1. Push คือ การแสดงข้อมูลแบบ Real Time

     2. Pull   คือ การแสดงข้อมูลแบบ Refresh

 

Zone 2 : แสดงรายละเอียดต่างๆของหุ้นตัวที่สนใจ

ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของหุ้นตัวที่สนใจ อาทิเช่น Bid – Offer, ราคา Last และค่าอื่นๆ เป็นต้น (ความหมายของแต่ละหัวข้อ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เมนูคำศัพท์น่ารู้ คลิกที่นี่)

ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลของหุ้นตัวที่สนใจและยังสามารถเลือกหัวข้อในเมนู Selection ได้เพิ่มเติม ดังนี้

– My Port      นำหุ้นที่มีอยู่ใน Portfolio มาแสดง

– Favorites    กรอกหุ้นตัวที่สนใจได้หน้าละ 15 ตัว มีทั้งหมด 5 Favorites

– SET           แสดงข้อมูลหุ้นของ SET ในด้านต่างๆ เช่น Most Active Value, Most Active Volume, Most Active Gainer, Most Active Loser เป็นต้น

– MAI           แสดงข้อมูลหุ้นของ MAI ในด้านต่างๆ เช่น Most Active Value, Most Active Volume, Most Active Gainer, Most Active Loser เป็นต้น

– Warrant     แสดงข้อมูล Warrant ใน 4 ด้าน ได้แก่ Most Active Value, Most Active Volume, Most Active Gainer, Most Active Loser

– Derivative Warrant แสดงข้อมูล DW ใน 4 ด้าน ได้แก่ Most Active Value, Most Active Volume, Most Active Gainer, Most Active Loser

– %CMPR     แสดงข้อมูลหุ้นที่มีความผิดปกติในเชิงปริมาณการซื้อขายของวันปัจจุบัน เทียบกับ 5 วันก่อนหน้า

 

Zone 3 : Ticker, Smart One Click และการปรับแต่โปรแกรม

ปุ่ม T/S ด้านซ้ายมือบน

     คือ ปุ่มสำหรับสลับโหมดการแสดงผล หากกดที่ปุ่ม T จะแสดงเป็น Ticker, หากกดปุ่ม S จะแสดงเป็น Smart One Click

ปุ่ม Facebook

     คือ ปุ่มสำหรับเชื่อมต่อมายัง Facebook efin Tool

ปุ่ม A

     คือ ปุ่มสำหรับการปรับ Font และขนาดของตัวอักษร

ปุ่ม รูปฟันเฟือง

     คือ ปุ่มสำหรับตั้งค่าทั่วไปของโปรแกรม

ปุ่ม Logout

     คือ ปุ่มสำหรับออกจากโปรแกรม

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,168

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service