โปรแกรม efin Trade+ แจ้ง Error : service unavailable (ใช้งานผ่าน Mobile/Tablet) หรือ Error : the remote server returned an error (500) internal server error (เข้าใช้งานผ่าน PC)

ปัญหาพบว่าหากลูกค้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของ TOT

TOT แจ้งว่าลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ของ TOT น่าจะเป็นปัญหาของ IP บางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้

สำหรับ การแก้ปัญหาชั่วคราวนั้น ทาง TOT แนะนำว่าให้ลูกค้า Disconnect ADSL และทำการ connect ใหม่อีกครั้งจนกว่าจะสามารถใช้งานได้ (เพื่อให้ได้ IP ที่ไม่มีปัญหา)

หรือสามารถดูวิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,177

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service