ใช้งานอินเทอร์เน็ตของ TOT แล้วLogin เข้าใช้งานไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

ทาง TOT แจ้งว่าลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ของ TOT น่าจะเป็นปัญหาของ IP

บางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ เพื่อตรวจสอบและแก้ปัญหาให้สมบูรณ์

ทาง TOTต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ใช้ที่เกิดปัญหาเพื่อหาสาเหตุ ดังนี้

 

1. เช็ค IP Address (ให้ลูกค้าเข้าไปที่ www.whatismyip.com เพื่อตรวจสอบข้อมูล IP

ของที่ตัวเองใช้งาน)

2. ชื่อ-นามสกุลลูกค้า

3. เบอร์โทร.TOT ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต ADSL ที่มีปัญหา

4. เบอร์โทร. ลูกค้าเพื่อ TOT ติดต่อกลับ

 

จากนั้นให้แจ้งข้อมูล 1-4 มาที่ ทางบริษัทฯ จะได้ประสานงานกับทาง TOT ต่อไป หรือลูกค้าติดต่อ TOT CallCenter ได้โดยตรงที่ โทร.1100

 

สำหรับ การแก้ปัญหาชั่วคราวนั้น ทาง TOT แนะนำว่าให้ลูกค้า Disconnect ADSL และทำการ connect ใหม่อีกครั้งจนกว่าจะสามารถใช้งานได้ (เพื่อให้ได้ IP ที่ไม่มีปัญหา) **การตรวจสอบข้อมูล IP ตามที่แนะนำข้างต้น ให้ทำทันทีเมื่อลูกค้าเข้าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากหากทำการ connect ใหม่ IP จะเปลี่ยนไปแล้ว**

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,843

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service