ดูหุ้นที่มี Volume ผิดปกติ Compare AVG

Compare AVG

เป็นการแสดงหุ้นที่มีความผิดปกติในเชิงปริมาณ (Volume) ซึ่งแสดงผลแบบ Real Time

market1.png

 

กดเลือกที่ Compare AVG

market3.png

 

สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของมูลค่าการซื้อขาย ว่าต้องมากกว่ากี่ล้านบาทขึ้นไป เพื่อเป็นการคัดกรองหุ้นที่มีสภาพคล่องยิ่งขึ้น หรือสามารถตั้งตัวเลขให้น้อยลง เพื่อหาหุ้นที่มีขนาดเล็กก็ได้ โดยการกดที่ปุ่ม รูปฟันเฟือง ดังรูป 

market4.png

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 748

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service