ภาพรวมของตลาด Market Info

ภาพรวมของตลาด Market Info

 

เป็นการแสดงภาพรวมของตลาด โดยจะแสดงค่าดัชนีและการเปลี่ยนแปลงของดัชนี รวมถึงการเรียงลำดับของหุ้นในด้านต่างๆ ณ ตอนนั้นๆ ซึ่งแสดงผลแบบ Real Time

market1.png

 

สามารถตั้งค่าเพิ่มเิตมได้โดยการกดที่ปุ่ม รูปฟันเฟือง ดังรูป

market2.png

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 385

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service