การเพิ่มขนาดตัวอักษรในกราฟ

การเพิ่มขนาดตัวอักษร

หากตัวอักษรที่แสดง ไม่ว่าจะเป็น ค่า High Low Open Close หรือ ตัวอักษรต่างๆ มีขนาดเล็กเกินไป สามารถปรับขนาดได้ โดย

คลิกไปที่สัญลักษณ์ F+ (หากต้องการให้ใหญ่ขึ้น)  F- (หากต้องการให้เล็กลง) ตามความพึงพอใจ

gfont1.png

 

gfont2.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,096

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service