การเปลี่ยนชื่อหุ้น 2 กราฟ พร้อมๆกัน

การเปลี่ยนชื่อหุ้น 2 กราฟ พร้อมๆกัน

ให้กดที่สัญลักษณ์ Link 

glink1.png

 

จากนั้นสัญลักษณ์ Link จะขึ้นเป็นรูปโซ่ ซึ่งจะสามารถพิมพ์ชื่อหุ้นลงในกราฟฝั่งใดฝั่งหนึ่ง แล้วอีกฝั่งจะเปลี่ยนตามไปด้วยทันที

glink2.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 418

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service