การเปลี่ยนแท่งราคาเป็นแบบอื่นๆ Price Style

การเปลี่ยนแท่งราคาเป็นแบบอื่นๆ Price Style

ให้กดไปที่สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม ที่มีมือชี้สีเหลือง (Show Chart Properties Dialog)

จากนั้นเลือก Price Style จะมีหัวข้อ Style ให้เลือกใช้งาน สามารถเลือกปรับได้ตามใจชอบ จากนั้นให้กด Apply

gpricestyle1.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 257

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service