ดู Bid-Offer

Top BBO

ใช้สำหรับการดู Bid-Offer 5 ลำดับแรก โดยจะแสดงหุ้นที่นักลงทุนกรอกไว้ในหน้า Market Watch (Favorite 1-5) แสดงหุ้น 8 ตัวแรกที่กรอกไว้

ด้านข้างของ Bid-Offer นั้นจะแสดง Ticker เล็กๆเพื่อให้เห็น การจับคู่ซื้อขายล่าสุดได้อีกด้วย

ด้านล่างของ Bid-Offer นั้นจะแสดงปริมาณการซื้อ/ขาย แบบรวมของหุ้นตัวนั้นๆให้อีกด้วย

 

ความหมายของตัวย่อใน Top BBOs

High        ราคาซื้อ/ขายสูงสุดของวัน

Low         ราคาซื้อ/ขายต่ำสุดของวัน

Volume    ปริมาณ Vol ที่มีการเสนอซื้อ/ขาย

Bid          ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก

Offer       ราคาเสนอขายที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก

B/S         B = Buy สำหรับกรณีเคาะซื้อล่าสุด, S = Sell สำหรับกรณีเคาะขายล่าสุด

Price       ราคาล่าสุดที่ทำการซื้อ/ขาย

Open      ปริมาณการซื้อ/ขาย ณ เวลาเปิดตลาด แยกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย

BuyV      ปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะซื้อ

SellV      ปริมาณการซื้อ/ขายจากการเคาะขาย

OI         ปริมาณสัญญาคงค้างที่รอซื้อ/ขาย (กรณี Equity จะไม่แสดงค่าดังกล่าว)

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,592

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service