My List สำหรับดูหุ้นที่สนใจ

My List สำหรับดูหุ้นที่สนใจ

สำหรับดูแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ จึงแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณและราคาเสนอซื้อเสนอขายที่ดีที่สุด และยังแสดงการจับคู่ครั้งล่าสุดพร้อมกันไปด้วย และแสดงราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาเปิดและราคาปิดขอวันทำการก่อน เพื่อให้เปรียบเทียบข้อมูล

เป็นการดูข้อมูลของตลาดว่าเป็นอย่างไร การจับคู่ครั้งล่าสุดของตลาดฯ เป็นของหลักทรัพย์ใด และตกลงกันได้ในราคา และปริมาณเท่าใด เป็นการตกลงที่เกิดจากการเคาะซื้อหรือการเคาะขาย เป็นหน้าจอที่ทำให้สามารถติดตามดูข้อมูลว่าตลาดฯ มีความคึกคักเพียงใด

 

ส่วนที่ 1 : จะเป็นการแสดงข้อมูลทั่วไปของหุ้น มุมด้านขวาบน สามารถกดเพื่อดูข้อมูลกราฟ, Volume Analysis, ข่าว, Intraday Chart ได้อีกด้วย

ส่วนที่ 2 : Selection แสดงหุ้นตามหมวดหมู่ต่างๆ ประกอบเมนูย่อยดังนี้

– My Port เป็นการนำข้อมูลหลักทรัพย์ใน Portfolio มาแสดง นอกจากนี้จะบอกถึงค่าการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์เทียบกับราคาปิดเมื่อวันก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นสภาพการหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในหน้าจอนี้

– Favorites จัดกลุ่มเพื่อติดตามสภาวะตลาดที่สนใจ โดยสามารถจัดกลุ่มหลักทรัพย์และแบ่งกลุ่มที่สนใจได้เป็น 5 กลุ่ม (Favorite 1 – Favorite 5)

– SET

– MAI

– Warrant

– Derivative Warrant

– %CMPR เป็นการนำข้อมูลปริมาณการซื้อขายในวันปัจจุบันเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา สูงสุด 40 อันดับแรก เพื่อดูความผิดปกติในเชิงปริมาณ หรือเรียกตามภาษาเทคนิคคือ หุ้นที่ Volume เข้านั่นเอง

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 3,207

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service