การใช้งาน Auto Trade Type 2

Auto Trade Type 2(Advance Sell Auto Trade)

เป็นระบบการตั้งคำสั่งขายแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นหรือเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา โดย Auto Trade Type 2 นี้ จะรวบรวมเงื่อนไขเกี่ยวกับด้านราคาและเทคนิคอลเอาไว้ในหน้าจอเดียวกัน โดยสามารถตั้งเงื่อนไขเป็นแบบกรุ๊ป 3 เงื่อนไขได้กับหุ้นตัวเดียวอีกด้วย

**ส่งคำสั่งขายอย่างเดียวเท่านั้น**

 

หน้าตาของ Auto Trade Type 2 แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

ส่วนที่ 1 ส่วนของการตั้งคำสั่ง

ส่วนที่ 2 ส่วนของการแสดงคำสั่งที่ตั้ง Auto Trade เอาไว้

มาดูเงื่อนไขการใช้งานกันว่ามีเงื่อนไขใดให้ใช้งานบ้าง

กลุ่มที่ 1 Take Profit ทำกำไรแบบกำหนดราคา

Last >

กลุ่มที่ 2 Trailing Stop ทำกำไรแบบขยับราคา

Last < SMA(Day)

Last < Break Low(Day)

Last < Discount High(Day)

Last > Rebound Low(Day)

กลุ่มที่ 3 Cut Loss ขายแบบตัดขาดทุน

Last <

Last < Break Low(Day)

 

ยกตัวอย่างการใช้งานบางเงื่อนไขดังนี้

ตัวอย่างที่ 1

ซื้อหุ้น STEC ไว้ แล้วต้องการขาย จึงตั้งเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าจาก Take Profit (เพื่อทำกำไร), Trailing Stop (เพื่อขยับจุดขาย), Cut Loss (เพื่อตัดขาดทุน) ในครั้งเดียวกัน จะต้องตั้งเงื่อนไขตามขั้นตอน ดังนี้

 

1. ตั้งคำสั่งขายหุ้น STEC

2. เลือก Take Profit เพื่อขายแบบทำกำไร ในกรณีที่หุ้นขึ้น จึงได้ตั้งเงื่อนไข Last > 24 (ช่อง Value กรอกราคาเงื่อนไขที่ต้องการให้ทำคำสั่งขาย ส่วนราคาที่ต้องการขายสามารถกรอกที่ช่อง Price)

    ความหมายคือ ถ้า STEC ราคาล่าสุดมากกว่า 24 บาท ให้ส่งคำสั่งขายที่ราคา MP(หรือตามราคาที่กำหนด)

3. เลือก Trailing Stop เพื่อทำกำไรจากการขยับจุดขาย จึงได้ตั้งเงื่อนไข Last < SMA(10)** โดยมีความเชื่อว่าถ้าราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย จะเป็นเกณฑ์ขาย (Price จะบังคับเป็น MP เนื่องจากการเลือกเงื่อนไขด้านเส้นค่าเฉลี่ยนั้น ราคาจะมีการอัพเดทเงื่อนไขให้เรื่อยๆ จึงไม่สามารถกำหนดราคาตายตัวได้)

    **ทั้งนี้การจะเลือกว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับว่าตัวนักลงทุนเองนั้นเล่นเร็ว เล่นรอบ หรือเล่นช้าเพียงใด**

    ความหมายคือ ถ้า STEC ราคาต่ำกว่าเส้น SMA(10) (@22.580) ให้ส่งคำสั่งขายเพื่อรักษากำไรไว้ที่ราคา MP

4. เลือก Cut Loss เพื่อขายแบบตัดขาดทุน ในกรณีที่หุ้นลง จึงได้ตั้งเงื่อนไข Last < 20 (ช่อง Value กรอกราคาเงื่อนไขที่ต้องการให้ทำคำสั่งขาย ส่วนราคาที่ต้องการนั้นบังคับขาย MP)

    ความหมายคือ ถ้า STEC ราคาล่าสุดต่ำกว่า 20 บาท ให้ส่งคำสั่งขายที่ราคา MP

5. กรอกจำนวนหุ้นที่ต้องการ ในภาพตั้งไว้ที่ 5,000 หุ้น

6. อย่าลืม ทำเครื่องหมายหน้า Group Cancel ด้วย คือถ้าเงื่อนไขใดถึงเงื่อนไขก่อน ให้ยกเลิกคำสั่งอื่นทิ้ง ไม่อย่างนั้นแล้ว ระบบจะทำเงื่อนไขอื่นๆตามที่ตั้งไว้ด้วย

7. Expire (วันหมดอายุ) มีให้เลือกตั้งแต่ ภายในสิ้นวัน, 30 วัน, 60 วัน, 90 วัน และ 180 วัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ

**ทั้งนี้สามารถตั้งเงื่อนไขได้ตั้งแต่ 1, 2 และสูงสุด 3 เงื่อนไขต่อ 1 ชุดคำสั่ง**

 

เมื่อถึงเงื่อนไข ระบบจะทำตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ จากรูป จะเห็นว่าราคาล่าสุด ต่ำกว่าเส้น SMA แล้ว จึงได้ส่งคำสั่งขายออกไป และทำการยกเลิกเงื่อนไขอื่นๆ ในชุดคำสั่งเดียวกันนั้นออกไป

 

***ราคาของเส้นค่าเฉลี่ยจะอัพเดท 2 ช่วงเวลา***

ถ้าตั้งเงื่อนไขตอน 10.30 น. ของวันนี้ ระบบจะไปหยิบค่า SMA ของตลาดปิดเย็นของวันก่อนหน้ามาแสดง

ถ้าตั้งเงื่อนไขตอน 15.30 น. ของวันนี้ ระบบจะไปหยิบค่า SMA ของตลาดปิดภาคเช้ามาแสดง

 

***การกรอกตัวเลขราคา ต้องกรอกเป็นจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 12.4 ต้องกรอกเป็น 12.40***

****MP สำหรับระบบ Auto Trade จะเป็น MP3 โดยนับจากราคา Last +/- ไป 3 Spread เช่น ราคาล่าสุดอยู่ที่ 1.6

1.59

1.60

1.58

1.61

1.57

1.62

1.56

1.63

 

 

 

 

 

เมื่อคำสั่งถูกส่งออกจากระบบ Auto Trade เข้ารอคิวที่ระบบซื้อขายปกติ ระบบจะแสดงในส่วนของช่อง Price บน View Order ปกติเป็น *1.63 ซึ่งสามารถกดที่ปุ่มรูปตัว i ช่องขวาสุด ระบบจะแสดงรายการที่มีการจับคู่ตามราคาที่เกิดขึ้นจริงให้ โดยเริ่มจับคู่ตั้งแต่ ราคา 1.61 ไล่ขึ้นไปจนครบตามจำนวนหุ้นที่กำหนด แต่ไม่เกิน 3 ช่อง Spread

ยกตัวอย่างดังรูปกับการซื้อหุ้น QH

 

บันทึกสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ใช้งานระบบ Auto Trade

 • เงื่อนไขที่ถึงเกณฑ์ราคาตามที่กำหนด ระบบ Auto Trade จะส่งคำสั่งออกไปยังระบบซื้อขายปกติ เหมือนมีคนคีย์คำสั่งซื้อขายเอง
 • เมื่อมีการส่งคำสั่งจากระบบ Auto Trade เข้าไปยังระบบปกติ นักลงทุนอาจจะยังไม่ได้หุ้นตัวนั้นทันที เนื่องจากต้องรอคิวจากคนที่ส่งคำสั่งปกติเอาไว้ก่อนหน้า
 • อย่าลืมว่าถ้าคำสั่งออกจากระบบ Auto Trade ก็ต้องไปรอต่อคิวในระบบปกติ!!!
 • หุ้นที่ราคาต่ำกว่าบาท, หุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง หรือ DW อาจไม่เหมาะกับการใช้งานระบบ Auto Trade เนื่องจากจำนวนหุ้นอาจไม่พอต่อความต้องการ ทำให้พอส่งคำสั่ง MP แล้วจำนวน Vol ในช่วง 3 Spread ไม่เพียงพอ ก็จะทำให้ไม่ได้ของไป
 • Auto Trade จะทำงานเฉพาะตอนตลาดเปิดปกติเท่านั้น
 • เมื่อถึงเงื่อนไข ระบบ Auto Trade ส่งคำสั่งออกไป แต่ไปเช็คเจอว่าเงินในพอร์ตมีไม่พอ คำสั่งนั้นจะถูก Reject ออก ทำให้ไม่ได้หุ้นตัวนั้นๆ
 • คำสั่ง Auto Trade สามารถ Cancel ได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกส่งออกไปจากระบบ Auto Trade ซึ่งสามารถคลิกที่ปุ่มสีแดงหน้าชื่อหุ้น แล้วกดปุ่ม Cancel ด้านขวามือ
 • หากคำสั่งที่ตั้งไว้บนระบบ Auto Trade ยังไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด คำสั่งดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าจะครบตามจำนวนวันหมดอายุที่กำหนด (Expire) สูงสุดที่ 180 วัน
 • ระบบ Auto Trade สามารถตั้งเงื่อนไขในหุ้นตัวเดียวกันได้หลายเงื่อนไข แต่ถ้าหากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตรงเงื่อนไข ระบบก็จะส่งคำวั่งเข้าไปยังระบบซื้อขายปกติ และจะเช็คว่าจำนวนเงินพอหรือไม่, จำนวนหุ้นพอขายตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ หากมีไม่พอ คำสั่งดังกล่าวก็จะถูก Reject ออกจากระบบปกติ แต่ในระบบ Auto Trade จะขึ้นสถานะ Send คือทำตามคำสั่งให้เรียบร้อยแล้ว
 • ระบบ Auto Trade จะไม่ตัดวงเงินของนักลงทุนล่วงหน้า ทำให้นักลงทุนยังสามารถทำการซื้อขายแบบปกติได้ต่อไป ดังนั้นนักลงทุนควรมีเงินในพอร์ตให้เพียงพอต่อการส่งคำสั่งบนระบบ Auto Trade ด้วย
 • เมื่อระบบ Auto Trade มีการส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบปกติ ทางโปรแกรมจะมีการส่ง Notification แจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ Tablet/Smart Phone ที่เคยเข้าใช้งานมาก่อนให้อีกด้วย

 

Auto Trade Type 2 นี้ สามารถตั้งได้ครั้งละ 3 เงื่อนไขใน 1 ชุดคำสั่ง

 

หมายเหตุ

รองรับการส่งคำสั่ง ขาย สำหรับบัญชี Cash / Cash Balance

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 3,426

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service