การใช้งาน Auto Trade Type 1

Auto Trade Type 1 (Simple Auto Trade)

เป็นระบบการตั้งคำสั่งซื้อ/ขายแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นหรือเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา โดย Auto Trade Type 1 นี้ จะรวบรวมเงื่อนไขเกี่ยวกับด้านราคาและเทคนิคอลเอาไว้ในหน้าจอเดียวกัน

หน้าตาของ Auto Trade Type 1 แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

ส่วนที่ 1 ส่วนของการตั้งคำสั่ง

ส่วนที่ 2  ส่วนของการแสดงคำสั่งที่ตั้ง Auto Trade เอาไว้

มาดูเงื่อนไขการใช้งานกันว่ามีเงื่อนไขใดให้ใช้งานบ้าง

Last >

Last <

Last > SMA(Day)

Last < SMA(Day)

Last > Break High(Day)

Last < Break High(Day)

Last > Break Low(Day)

Last < Break Low(Day)

Last < Discount High(Day)

Last > Rebound Low(Day)

Auto Trade Type 1 นี้ สามารถตั้งได้ทีละ 1 เงื่อนไข

ยกตัวอย่างการใช้งานบางเงื่อนไขดังนี้

ตัวอย่างที่ 1

ต้องการใช้เงื่อนไขเกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ย SMA โดยมีความเชื่อว่า ถ้าราคาหุ้นสูงกว่าเส้น SMA จะเป็นเกณฑ์ซื้อ จะต้องตั้งเงื่อนไขตามขั้นตอน ดังนี้

 

1. ตั้งคำสั่งซื้อหุ้น BLAND เพราะมีความเชื่อตามเส้น SMA ว่าถ้าราคาหุ้นยืนเหนือเส้นจะเป็นเกณฑ์ซื้อ

2. จึงได้ทำการตั้งเงื่อนไข Last > SMA(Day) โดยเลือกช่วงเวลา (Period) ที่ค่าเฉลี่ย 10 วัน **

    **ทั้งนี้การจะเลือกว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับว่าตัวนักลงทุนเองนั้นเล่นเร็ว เล่นรอบ หรือเล่นช้าเพียงใด**

3. Price จะบังคับเป็น MP เนื่องจากการเลือกเงื่อนไขด้านเส้นค่าเฉลี่ยนั้น ราคาจะมีการอัพเดทเงื่อนไขให้เรื่อยๆ จึงไม่สามารถกำหนดราคาตายตัวได้

4. ตั้งจำนวนหุ้นที่ต้องการ ในภาพตั้งไว้ที่ 2,000 หุ้น

5. Expire (วันหมดอายุ) มีให้เลือกตั้งแต่ ภายในสิ้นวัน, 30 วัน, 60 วัน, 90 วัน และ 180 วัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ

6. เพราะฉะนั้นสรุปเงื่อนไขที่ตั้งคือ

    ต้องการซื้อหุ้น BLAND เมื่อราคาหุ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน โดยเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันจะอยู่ที่ราคา 1.598 บาท จำนวน 2,000 หุ้น คือ ถ้าราคา BLAND มากกว่า 1.598 ให้ส่งคำสั่งซื้อที่ราคา MP

**MP สำหรับระบบ Auto Trade จะเป็น MP3 โดยนับจากราคา Last +/- ไป 3 Spread เช่น ราคาล่าสุดอยู่ที่ 1.6 เมื่อคำสั่งถูกส่งออกจากระบบ Auto Trade เข้ารอคิวที่ระบบซื้อขายปกติ ระบบจะแสดงในส่วนของช่อง Price บน View Order ปกติเป็น *1.63 ซึ่งสามารถกดที่ปุ่มรูปตัว i ช่องขวาสุด ระบบจะแสดงรายการที่มีการจับคู่ตามราคาที่เกิดขึ้นจริงให้ โดยเริ่มจับคู่ตั้งแต่ ราคา 1.61 ไล่ขึ้นไปจนครบตามจำนวนหุ้นที่กำหนด แต่ไม่เกิน 3 ช่อง Spread

1.59

1.60

1.58

1.61

1.57

1.62

1.56

1.63

ยกตัวอย่างดังรูปกับการซื้อหุ้น QH

ตัวอย่างที่ 2

ต้องการขายหุ้น Beauty ให้ได้ราคาตอนที่ราคาดีๆ เพราะดูจากแนวโน้มของกราฟแล้วคิดว่าน่าจะเป็นขาขึ้น จึงได้ตั้งเงื่อนไขโดยมีความเชื่อว่า หุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น จะยังคงขึ้นต่อไป แต่เมื่อไหร่ที่มันปรับตัวลดลงมา จะขายหุ้นนี้ทิ้งทันที

1. ตั้งคำสั่งขายหุ้น BEAUTY เพราะคิดว่าหุ้นกำลังขึ้น แต่จะขายเมื่อราคาลดต่ำลงจากราคาสูงสุด 2%

2. จึงได้ทำการตั้งเงื่อนไข Last < Discount High(Day) โดยเลือกช่วงเวลา (Period) ที่ค่าเฉลี่ย 10 วัน **

    **ทั้งนี้การจะเลือกว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าใด ขึ้นอยู่กับว่าตัวนักลงทุนเองนั้นเล่นเร็ว เล่นรอบ หรือเล่นช้าเพียงใด**

3. Price จะบังคับเป็น MP เนื่องจากการเลือกเงื่อนไขด้านเส้นค่าเฉลี่ยนั้น ราคาจะมีการอัพเดทเงื่อนไขให้เรื่อยๆ จึงไม่สามารถกำหนดราคาตายตัวได้

4. ตั้งจำนวนหุ้นที่ต้องการขาย ในภาพตั้งไว้ที่ 10,000 หุ้น

5. Expire (วันหมดอายุ) มีให้เลือกตั้งแต่ ภายในสิ้นวัน, 30 วัน, 60 วัน, 90 วัน และ 180 วัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ

6. เพราะฉะนั้นสรุปเงื่อนไขที่ตั้งคือ

    ต้องการขายหุ้น BEAUTY เมื่อราคาหุ้นต่ำกว่าราคา High ในรอบ 10 วัน ที่ 2 % โดย Slip Page 2 % ของราคา High 10 วันจะอยู่ที่ราคา 7.203 บาท จำนวน 10,000 หุ้น คือ ถ้าราคา BEAUTY ต่ำกว่า 7.203 ให้ส่งคำสั่งขายที่ราคา MP (ราคาปัจจุบัน BEAUTY อยู่ที่ 7.35 ถ้าราคา High ยังขยับสูงขึ้นอีก Slip Page ที่ 2% ราคาก็จะขยับขึ้นตามด้วย)

**ราคาของเส้นค่าเฉลี่ยจะอัพเดท 2 ช่วงเวลา**

ถ้าตั้งเงื่อนไขตอน 10.30 น. ของวันนี้ ระบบจะไปหยิบค่า SMA ของตลาดปิดเย็นของวันก่อนหน้ามาแสดง

ถ้าตั้งเงื่อนไขตอน 15.30 น. ของวันนี้ ระบบจะไปหยิบค่า SMA ของตลาดปิดภาคเช้ามาแสดง

***การกรอกตัวเลข Bid Offer ต้องกรอกเป็นจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 12.4 ต้องกรอกเป็น 12.40***

บันทึกสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ใช้งานระบบ Auto Trade

 • เงื่อนไขที่ถึงเกณฑ์ราคาตามที่กำหนด ระบบ Auto Trade จะส่งคำสั่งออกไปยังระบบซื้อขายปกติ เหมือนมีคนคีย์คำสั่งซื้อขายเอง
 • เมื่อมีการส่งคำสั่งจากระบบ Auto Trade เข้าไปยังระบบปกติ นักลงทุนอาจจะยังไม่ได้หุ้นตัวนั้นทันที เนื่องจากต้องรอคิวจากคนที่ส่งคำสั่งปกติเอาไว้ก่อนหน้า
 • อย่าลืมว่าถ้าคำสั่งออกจากระบบ Auto Trade ก็ต้องไปรอต่อคิวในระบบปกติ!!!
 • หุ้นที่ราคาต่ำกว่าบาท, หุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง หรือ DW อาจไม่เหมาะกับการใช้งานระบบ Auto Trade เนื่องจากจำนวนหุ้นอาจไม่พอต่อความต้องการ ทำให้พอส่งคำสั่ง MP แล้วจำนวน Vol ในช่วง 3 Spread ไม่เพียงพอ ก็จะทำให้ไม่ได้ของไป
 • Auto Trade จะทำงานเฉพาะตอนตลาดเปิดปกติเท่านั้น
 • เมื่อถึงเงื่อนไข ระบบ Auto Trade ส่งคำสั่งออกไป แต่ไปเช็คเจอว่าเงินในพอร์ตมีไม่พอ คำสั่งนั้นจะถูก Reject ออก ทำให้ไม่ได้หุ้นตัวนั้นๆ
 • คำสั่ง Auto Trade สามารถ Cancel ได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกส่งออกไปจากระบบ Auto Trade ซึ่งสามารถคลิกที่ปุ่มสีแดงหน้าชื่อหุ้น แล้วกดปุ่ม Cancel ด้านขวามือ
 • หากคำสั่งที่ตั้งไว้บนระบบ Auto Trade ยังไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด คำสั่งดังกล่าวจะยังคงอยู่จนกว่าจะครบตามจำนวนวันหมดอายุที่กำหนด (Expire) สูงสุดที่ 180 วัน
 • ระบบ Auto Trade สามารถตั้งเงื่อนไขในหุ้นตัวเดียวกันได้หลายเงื่อนไข แต่ถ้าหากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตรงเงื่อนไข ระบบก็จะส่งคำวั่งเข้าไปยังระบบซื้อขายปกติ และจะเช็คว่าจำนวนเงินพอหรือไม่, จำนวนหุ้นพอขายตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ หากมีไม่พอ คำสั่งดังกล่าวก็จะถูก Reject ออกจากระบบปกติ แต่ในระบบ Auto Trade จะขึ้นสถานะ Send คือทำตามคำสั่งให้เรียบร้อยแล้ว
 • ระบบ Auto Trade จะไม่ตัดวงเงินของนักลงทุนล่วงหน้า ทำให้นักลงทุนยังสามารถทำการซื้อขายแบบปกติได้ต่อไป ดังนั้นนักลงทุนควรมีเงินในพอร์ตให้เพียงพอต่อการส่งคำสั่งบนระบบ Auto Trade ด้วย
 • เมื่อระบบ Auto Trade มีการส่งคำสั่งเข้าสู่ระบบปกติ ทางโปรแกรมจะมีการส่ง Notification แจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ Tablet/Smart Phone ที่เคยเข้าใช้งานมาก่อนให้อีกด้วย

หมายเหตุ

รองรับการส่งคำสั่ง ซื้อ และ ขาย สำหรับบัญชี Cash / Cash Balance

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,440

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service