รหัส Pincode ของการซื้อขายคืออะไร? และสามารถเปลี่ยน Pincode ได้หรือไม่?

Pincode เป็นรหัสที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยลูกค้า

สามารถติดต่อรับรหัสไปจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกอยู่

 

ซึ่งการเปลี่ยนรหัส Pincode นั้นต้องติดต่อกับทางบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกอยู่ โดยตรง

(หรือสามารถเปลี่ยนได้ที่ website ของบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆได้)

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,040

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service