วิธีการ Uninstall Program efin Trade+ สำหรับ Windows 7

1. ให้ลูกค้าเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ https://www.efinancethai.com/index.aspx

2. คลิกที่เมนู Application –> เลือก Team Viewer

3. โปรแกรมจะถูกดาวน์โหลดลงไปด้านล่างมุมซ้ายมือของจอ

4. ทำการคลิกขวาที่ตัวโปรแกรม แล้วเลือก เปิด หรือ Open

4. จากนั้นจะมีกล่องข้อความแสดงขึ้นมา ให้ทำการตอบ Yes และ ยอมรับ

5. จากนั้นจะมีหน้าจอแสดง ID & Password ขึ้นมา 

6. ทำการแจ้ง ID & Password Team Viewer ให้เจ้าหน้าที่ Customer Support ทราบเพื่อทำการแก้ไขต่อไป

**หมายเหตุ** Customer Support Tel.02-022-6200

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 884

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service