วิธีการ Uninstall Program efin Trade+ สำหรับ Windows XP

วิธีการ Uninstall Program efin Trade+ สำหรับ Windows XP

1. Uninstall โปรแกรม efin Trade+ ออก
    เข้าไปที่ : Control Panel >> เลือก Add or Remove Programs  (กรณีลบธรรมดา หากลบแล้วยังใช้งานไม่ได้ให้ทำต่อข้อ 2)

2. ลบ Template ของ Client ที่มีปัญหา
    เข้าไปที่ : C:\Documents and Settings\[UserWindowsที่เข้าใช้งาน]\My Documents\ STI Revolution
                  เช่น โปรแกรม i2Trade Classic มีปัญหา เมื่อเปืด Path ดังกล่าวมาจะพบกับ Folder ที่ชื่อว่า “i2TradeClassic_[Broker]” ให้ทำการลบ Folder นี้ทิ้ง

3. ลบ Folder i2Trade ในไฟล์ Local
    3.1 เข้าไปที่ : C:\Documents and Settings\[UserWindowsที่เข้าใช้งาน]\Local Settings\Application Data
          แล้วทำการลบ Folder “STI_Revoluation_Co.,Ltd” ทิ้ง
    3.2 เข้าไปที่ : C:\Documents and Settings\[UserWindowsที่เข้าใช้งาน]\Local Settings\Application Data
          แล้วทำการลบ Folder “i2TradeXXX” ทิ้ง
          เช่น โปรแกรม efin Trade+ มีปัญหา เมื่อเปืด Path ดังกล่าวมาจะพบกับ Folder ที่ชื่อว่า “i2TradePlus” ให้ทำการลบ Folder นี้ทิ้ง

4. ลบ Folder “2.0” ใน Local
    4.1 เข้าไปที่ : C:\Documents and Settings\[UserWindowsที่เข้าใช้งาน]\Local Settings\Apps แล้วทำการลบ Folder “2.0” ทิ้ง

หมายเหตุ บาง Folder อาจจะโดน Hidden อยู่ ให้ทำการโชว์ Hidden File ก่อน ดังนี้
                เข้าไปที่ : My Computer >> Tools >> Folder Option >> View >> Show hidden file, folders, and drivers

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 734

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service