โปรแกรมขึ้น Operation has timed out

โปรแกรมขึ้น Operation has timed out

–  ไปที่ Control Panel–> Network and Internet

–  เลือก Internet Option

 

–   เมนู Connections–> Lansetting–>เอาเครื่องหมายถูกด้านหน้าออกแล้วกด OK

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 3,702

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service