โปรแกรมขึ้น Error .net framework

โปรแกรมขึ้น Error .net framework

–  ไปที่ This PC หรือ My Computer –> เลือกไดร์ C –> User

–   เลือก User ที่ใช้งานอยู่ –>Appdata –>local –> Online_Asset_Co.,Ltd

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 733

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service