วิธีการเข้าใช้งานผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ (KTX)

1.  เข้าแอพฯ efin mobile2.  ขั้นตอนแรก !  Selete ->> Broker
ขั้นตอนที่สอง !  เลือก Broker ->> KTX
จากนั้นให้ทำการกรอก Username Password ของบัญชีหลักทรัพย์ KTX
จากนั้นกดปุ่ม LOGIN เพื่อเข้าใช้งาน3. เพียงเท่านี้ สามารถเข้าใช้งานได้ปกติติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,476

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service