วิธีการเข้าใช้งานผ่าน หลักทรัพย์

ยูโอบี เคย์เฮียน (UOBKayHian)

1.  เข้าแอพฯ efin mobile2.  ขั้นตอนแรก !  Selete ->> Broker
ขั้นตอนที่สอง !  เลือก Broker ->> UOBKayHian
ขั้นตอนที่สาม ! เลือก Login by broker account
จากนั้นให้ทำการกรอก Username Password ของบัญชีหลักทรัพย์ UOBKayHian
จากนั้นกดปุ่ม LOGIN เพื่อเข้าใช้งาน3. เพียงเท่านี้ สามารถเข้าใช้งานได้ปกติติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,228

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service