การเข้าใช้งานผ่านบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด(มหาชน) (BLS)

1. เปิด efin Mobile HD ขึ้นมา

2. แตะไปที่เมนู Log in

3. เลือก Broker เป็น BLS

4. กรอก Username และ Password ที่ Log in ในหน้าเว็ปไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากนั้นกด Log in เพื่อเข้าใช้งาน

5. หลังจาก Login เรียบร้อยแล้ว ระบบจะพากลับไปยังหน้า Dashboard เพื่อเริ่มใช้งาน

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 4,469

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service