การเข้าใช้งานผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA)

1. เปิด efin Mobile ขึ้นมา2. แตะไปที่เมนู Log in3. เลือก Broker เป็น AIRA

4. กรอก Username และ Password ที่ Log in ในหน้าเว็ปไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ AIRA จากนั้นกด Log in เพื่อเข้าใช้งาน

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 340

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service