การเปลี่ยนชื่อหุ้น

กดไปที่ช่อง Symbol จากนั้นพิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการ แล้วกด Return(สำหรับ iOS)  กด OK(สำหรับ Android)

ChangeSymbol.gif

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 641

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service