วิธี Disk Cleanup

เข้าไปที่ Start >> Accessories >> System Tools >> Disk Cleanup ดังรูป

 

จากนั้นเลือก Drive C และติ๊กถูกทุกอัน ดังรูป

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 675

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service