การเรียกดู Big Lot

2. Big Lot แสดงหุ้นที่มีการซื้อขายแบบ Big Lot เป็นการซื้อขายรายใหญ่(ซื้อขายกันนอกกระดานอัตโนมัติ)

3. Foreign Board แสดงหุ้นที่มีการซื้อขายแบบแจ้งเข้าระบบในกระดาน Foreign Board

4. Buy-inแสดงรายการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด

5. Off-Hour แสดงบันทึกรายการซื้อขายภายใต้หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ (Off-hour Trading) โดยซื้อขายด้วยวิธี Trade Report เท่านั้น

biglot2.png

 

biglot3.png

 

ประโยชน์ : ทำให้สามารถทราบราคาหุ้นที่มีการตกลงซื้อขายนอกกระดาน ซึ่งบางครั้งอาจมีนัยสำคัญต่อกระดานหุ้นหลักได้ เช่น หากกระดาน Big Lot มีการตกลงราคาซื้อขายหุ้นตัวนั้นสูงกว่า ราคาหุ้นในกระดานหลัก อาจเป็นการแสดงถึง ผู้ซื้อรายใหญ่มีความมั่นใจ ว่าหุ้นตัวนั้นจะขึ้นมากกว่าราคาในปัจจุบันจึงซื้อในราคาที่สูงและปริมาณมาก เป็นต้น

วีดีโอสาธิตวิธีการเรียกดู Big Lot

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 8,792

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service