วิเคราะห์ต้นทุนหุ้น ด้วย Volume Analysis

Volume Analysis  เป็นการนำข้อมูลการซื้อขายหุ้นมาแสดงผลเป็นกราฟแท่ง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หุ้นอีกรูปแบบหนึ่ง

ประโยชน์ : เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนของหุ้นที่ซื้อขายในรอบระยะเวลา 1-90 วัน  โดยให้สังเกตแท่งกราฟที่สูงๆ แสดงว่า ณ แท่งราคาดังกล่าวเป็นต้นทุนที่มีคนซื้อขายกันมากที่สุด ซึ่งในกรณีที่เรายังไม่ซื้อหุ้นดังกล่าว ให้เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันว่า ถูกหรือแพงกว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อมาในรอบกี่วัน

 

วิธีการเรียกใช้งาน

คลิกที่เมนู Insert –> SET & MAI –> Analysis –> Volume Analysis

VA1.png

 

จะปรากฎหน้าจอของ Volume Analysis ซึ่งสามารถใส่ชื่อหุ้นที่นักลงทุนสนใจ

VA2.pngมี Mode การดู 2 รูปแบบ คือ

Previous คือ ดูข้อมูลจากปัจจุบันถอยหลังไปไม่เกินกี่วัน 

Between คือ การเลือกช่วงวันตามที่ต้องการวิเคราะห์

***ในกรณีที่ใช้กับตลาดอนุพันธ์สามารถเลือก Mode Group ราคาเพื่อให้สังเกตได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะมี spread price ให้เลือกว่าจะ Group ข้อมูลให้ 1 แท่ง รวมราคาช่วงกี่บาทบ้าง เช่น ถ้าเป็น Set50 futures อาจ Group ละ 1 แต่หากเป็น Gold Futures อาจใช้ 100 บาทแทน

หลังจากนั้นกดปุ่ม GO

VA3.png

 

 หากต้องการทราบข้อมูลของแท่งใด ให้คลิกไปที่แท่งนั้น จะปรากฎเส้นสีขาวซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากล่องสีเหลี่ยมด้านซ้ายมือ

VA4.png

 

หมายเหตุ :

1. เงื่อนไขที่ Previous นั้น กรณีที่เลือก 1 หมายถึงดูเป็นข้อมูลกราฟซื้อขายภายในระหว่างวัน ,กรณีที่เลือกตั้งแต่ 2 ขึ้นไป หมายถึงนำข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 1 วัน มาแสดงผลรวมกับข้อมูลในระหว่างวันทีมีการซึ้อขายด้วย

2. ข้อจำกัดของข้อมูลในกรณีหุ้น สามารถดูได้สูงสุด 30-90 วันตามสิทธิแต่ท่านที่ซื้อบริการ สำหรับข้อมูลอนุพันธ์ดูได้เพียง 30 วันเท่านั้นเนื่องจากข้อมูลมีมาก

 

 

วิธีการเลือกจำนวนวันที่ต้องการเพื่อประยุกต์ใช้กับการซื้อขาย

1. เลือก Previous เป็น 1 กรณีสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายภายใน 1 วัน

2. เลือก Previous ตามจำนวนวันที่หุ้นนั้นเริ่มปรับตัวขึ้น เพื่อรอซื้อตอนราคาย่อตัวเท่าไรที่สามารถซื้อได้ราคาถูกกว่าต้นทุนคนที่ไล่ซื้อมาตอนราคาขึ้

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Volume Analysis

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,331

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service