เกี่ยวกับแถบซ้ายมือแนวตั้ง (Quick Bar)

Quick Bar คือ แถบเครื่องมือสำหรับช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดดูข้อมูลต่างๆ

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

1. Template  คือ การเปิดดูข้อมูลที่เป็น Standard Template สำหรับดูข้อมูลเรียลไทม์ต่างๆ

2. Alert คือ การเปิดหน้าจอ Alert Settings สำหรับตั้งเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับหุ้น

3. Stock Focus  คือ การเปิดดูข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน

4. Related Info คือ การเปิดดูข้อมูลที่เป็นความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

โดยนักลงทุนสามารถคลิกซ้ายที่ Quick Bar ที่ต้องการ จากนั้นเลือกดูข้อมูลที่ต้องการได้ทันที ดังรู

quickbar1.png

 

Template การเปิดดูข้อมูลที่เป็น Standard Template สำหรับดูข้อมูลเรียลไทม์ต่างๆ

quickbar2.png

 

 Alert  การเปิดหน้าจอ Alert Settings สำหรับตั้งเงื่อนไขการแจ้งเตือนต่างๆเกี่ยวกับหุ้น

quickbar3.png

 

Stock Focus  เปิดดูข้อมูลพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน

quickbar4.png

 

Related Info  การเปิดดูข้อมูลที่เป็นความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

quickbar5.png

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งาน Quick Bar

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 710

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service