การปิด Template ที่ไม่ใช้งาน

Template แต่ละหน้าที่นักลงทุนเปิดค้างเอาไว้ ดังรูป

ทุก Template ยังคงทำงาน Real Time อยู่ทางเบื้องหลัง เพราะฉะนั้นแล้วอาจส่งผลต่อการโหลด Template อื่นๆด้วย (หากเครื่องมีสเปคที่ไม่สูงมากนัก) 

ดังนั้น หาก Template ใดที่นักลงทุนไม่ใช้งานแล้ว แนะนำให้ทำการปิด Template ดังกล่าว โดยสามารถทำได้ดังนี้

closet1.png

 

คลิกขวาที่ชื่อ Template ที่ไม่ต้องการใช้งาน ทางด้านล่าง จากนั้นเลือก Close

closet2.png

 

***ข้อควรระวัง***

หากเป็น Template ที่นักลงทุนสร้างหน้าจอขึ้นมาเอง แนะนำให้เลือก Close เพราะหากเลือกผิดหัวข้อ อาจทำให้ข้อมูลที่ใส่ไว้ หายไปทั้งหมด

 

Save         คือ การบันทึกข้อมูลซ้ำที่ Template เดิม

Save as     คือ การบันทึกข้อมูลโดยใช้ชื่อใหม่ โดย Template เก่ายังคงอยู่

Reset       คือ การ Reset ข้อมูลให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

Delete      คือ การ Delete หน้า Template นั้นๆ ออกไปจากโปรแกรม (มีผลกับ Template ที่สร้างขึ้นเอง)

Close        คือ การปิด Template นั้นๆ

Clear Screen           คือ การทำหน้า Template ให้เป็นหน้าจอว่าง

Close All Template   คือ การปิดทุกๆ Template ที่เปิดค้างไว้

Close All Template But This    คือ การปิดทุกๆ Template ยกเว้น Template ที่เลือก

วีดีโอสาธิตวิธีการปิด Template ที่ไม่ได้ใช้งาน

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 682

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service