การใช้ Sector Summary

Sector Summary คือ การดูตารางสรุปภาพรวมความเคลื่อนไหวของกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด

 

วิธีเรียกใช้งาน

เลือกที่เมนู Insert –> SET & MAI –> Report –> Sector Summary

sectorsum1.png

 

แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่

ส่วนที่ 1 

SET และ SET50 ตารางแสดงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตาราง SET 50 แสดงระดับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัว ที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 2

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงของดัชนี แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด

ส่วนที่ 3

ตารางสรุปกลุ่มอุตสาหกรรม ที่หลักทรัพย์มีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุด 5อันดับ

ส่วนที่ 4

ตารางสรุปกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 อันดับ

ส่วนที่ 5

ตารางสรุปกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด 5 อันดับ

sectorsum2.png

 

หมายเหตุ : Template หน้านี้เป็นแบบ Refresh mode โดยสามารถคลิกที่ปุ่ม Refresh ได้ที่ด้านขวาบน

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,669

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service