การใช้งาน Warrant

การใช้งาน Warrant

 

Warrant คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามราคาหุ้นที่เป็น Warrant โดยเฉพาะ ซึ่งหุ้นประเภท Warrant จะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าหุ้นปกติ คือ เรื่องวันหมดอายุ แสดงว่านักลงทุนจะลงทุนแบบช่างมันไม่ได้ เพราะเมื่อ Warrant หมดอายุ ถ้าไม่แปลงสิทธินักลงทุนจะไม่ได้เงินเลย ดังนั้นนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้น Warrant จำเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ของ eFinanceThai

 

วิธีการเรียกใช้งาน

เลือก Template –> [F3]-@Warrant

warrant1.png

 

วิธีการใช้งาน

1. นำเมาส์ไปคลิกที่ช่อง Symbol จะเกิดช่องสีขาวขึ้นมาพิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการแล้วกด Enter

2. โปรแกรมจะทำการดึงข้อมูล Dividend Yield(%) ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ

3. โปรแกรมจะคำนวณค่า Black Scholes, Premium on Black Scholes, Delta, Delta elasticity ให้ทันที

4. ท่านสามารถเปลี่ยนค่า Dividened Yield(%),Risk Free Rate(%) และTrading (Days) ได้ตามที่ท่านต้องการ โดยการนำเมาส์ไปวางที่ช่อง คลิกซ้าย 1 ครั้ง จะปรากฏช่องสีขาว ใส่ค่าต่าง ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนแล้วกด Enter

5. ช่อง Discount/ Premium (Baht)

    สีเขียว แสดงว่า เมื่อแปลงสภาพสิทธิ Warrant เรียบร้อย จะได้กำไรจากการแปลงสภาพ คิดรวมราคาทุนWarrant แล้ว

    สีแดง  แสดงว่า เมื่อแปลงสภาพสิทธิ Warrant เรียบร้อย จะขาดทุนจากการแปลงสภาพ คิดรวมราคาทุน Warrant แล้ว

6. ในส่วนของ IN/Out Money เป็นการคำนวณค่าการแปลงสภาพสิทธิของ Warrant ไปเป็นหุ้นแม่ ซึ่งถ้าผลแสดงเป็น

    In Money แสดงว่า เมื่อแปลงสภาพสิทธิ Warrant เรียบร้อย จะได้กำไรจากการแปลงสภาพ ไม่รวมราคาทุน Warrant เช่นกรณีได้หุ้น warrant มาฟรี

    Out Money แสดงว่า เมื่อแปลงสภาพสิทธิ Warrant เรียบร้อย จะขาดทุนจากการแปลงสภาพ ไม่รวมราคาทุน Warrant เช่นกรณีได้หุ้น Warrant มาฟรี

warrant2.png

 

ค่าสำคัญที่มีผลต่อการวิเคราะห์หุ้น Warrant

ค่า Expiration Date คือ วันหมดอายุ

ค่า Exercise Price คือ ราคาใช้สิทธิ

ค่า BlackScholes(BS) คือ ราคาเหมาะสมของ Warrant ตามทฤษฎี

ค่า All in Premium คือ ค่าที่เกิดจากการคำนวณราคาตลาดของวอแรนต์บวกกับราคาใช้สิทธิ แล้วลบด้วยราคาตลาดของหุ้นสามัญ หารด้วยราคาตลาดของหุ้นสามัญ คูณด้วย 100 ผลที่ได้จะอยู่ในรูปของ Percentage ปกติมีค่าเป็นบวก เนื่องจากราคาใช้สิทธิบวกกับราคาวอแรนต์มักสูงกว่าราคาหุ้นสามัญ ในกรณีที่พบว่าค่า All-in-Premium มีค่าเป็นลบ นักลงทุนสามารถทำกำไรได้ โดยการเข้าซื้อวอแรนต์ แล้วแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและขายทำกำไรในตลาดทันที

ค่า Gearing Ratio คือ ค่าอัตราส่วนที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญเทียบกับราคาของวอแรนต์

ค่า Delta Elasticity คือ อัตราส่วนระหว่างเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาวอแรนต์เทียบกับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญ

ค่า Discount/Premium คือ ขาดทุนหรือกำไร หากนักลงทุนซื้อวอแรนต์แล้วไปแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเทียบกับราคาตลาด

ค่า In/Out Money คือ ราคาวอแรนต์ที่นักลงทุนต้องซื้อได้ต่ำกว่านี้เพื่อนำไปแปลงสิทธิแล้วได้กำไร

 

ประโยชน์ : นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนให้ความเสี่ยงต่ำลงได้จากการดูว่า warrant นั้นๆยังมีเวลานานกว่าจะหมดอายุและมีส่วนต่างของการแปลงสิทธิแล้วได้กำไรอีกมากจากช่อง Discount เทียบกับเปอร์เซ็นต์หุ้นสามัญ แล้วถ้าได้ยืนยันด้วยกราฟเทคนิคอีกยิ่งดีใหญ่ แต่ก่อนลงทุนนักลงทุนต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 8,159

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service