การใช้งาน Portfolio

Portfolio คือ พอร์ตการลงทุนจำลอง ที่สามารถสร้างลงทุนจำลอง และรู้ผลกำไร/ขาดทุน ของพอร์ต ที่สร้างขึ้นแบบเรียลไทม์ ซึ่งการสร้างพอร์ตการลงทุน สามารถเก็บเป็นพอร์ตส่วนตัวได้ไม่จำกัดจำนวน

portfolio1.png

 

ความหมายของส่วนต่างๆใน Portfolio

– ปุ่ม Alert สำหรับเข้าฟังชั่นระบบเตือนหุ้นตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้

– ปุ่ม Export ใช้ในกรณีที่เราต้องการ Save ข้อมูลซื้อขายหุ้นที่คีย์ไว้ออกมาเป็น Text File เพื่อส่งให้ท่านอื่น

– ปุ่ม Sell Mode / Last Mode ใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยน ฟังชั่นเป็นระบบทดลองขายหุ้นตามราคาที่เราต้องการ

– ช่องว่างหลัง Sell / Last ไว้สำหรับใส่ชื่อเพื่อ Save ข้อมูล

– ปุ่ม Add สำหรับ ส่งคำสั่ง Save Portfolio

– ปุ่ม Remove สำหรับ ลบข้อมูลที่ Save ไปแล้ว

– ปุ่ม Clear สำหรับกรณีต้องการลบข้อมูลในตาราง Portfolio ทั้งหมด

 

วิธีการใช้งาน

1. คลิกที่ช่อง Symbol หรือ กด Spacebar 1 ครั้ง จะปรากฏช่องสีขาว พิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการ แล้วกด Enter

2. ช่อง Price ให้ใส่ราคาที่ซื้อมาหรือต้องการเช็คราคาที่ตั้งใจจะซื้อ พิมพ์ราคาหุ้นที่ซื้อมา แล้วกด Enter

3. ช่อง Qty (Quantity) ให้พิมพ์จำนวน Volume ที่ซื้อมาหรือต้องการซื้อ แล้วกด Enter

โปรแกรมจะคำนวณเงินต้นทุน (Cost) ให้ ซึ่งท่านจะทราบได้ทันทีว่าหุ้นตัวนั้น ๆ มีต้นทุนการซื้อมาเท่าใด

 

portfolio2.png

 

– โปรแกรมจะแสดงค่าราคาปัจจุบัน Last ,ราคาที่เปลี่ยนแปลงไป Chg และคำนวณกำไรหรือขาดทุน P/L และ               เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง %Chg ของหุ้นนั้น ๆ ตามลำดับ

– Vat 7% ในช่องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถเปลี่ยนได้เอง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่ม               โดยนำ เมาส์วางยังช่อง Vat แล้วเปลี่ยนจากตัวเลขที่ปรากฏ เป็นตัวเลขที่ต้องการ

– CM ในช่องการคำนวณค่าคอมมิชชั่นของบริษัทหลักทรัพย์ หากไม่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การ         ตลาด สามารถเปลี่ยนแปลงค่าคอมมิชชั่นที่ปรากฏได้เอง โดยนำเมาส์วางยังช่อง CM แล้วเปลี่ยนจากตัวเลขที่         ปรากฏ เป็นตัวเลขที่ต้องการ

– ในส่วนของ Total ด้านล่าง นี้ จะมีการรวมเงินค่า Cost ค่า P/L และ %P/L ทั้งหมดที่ปรากฏในพอร์ตจำลองนี้

   วิธีการทดลองขายตามราคาที่คาดหวังว่าจะกำไรหรือขาดทุนเท่าไร

   ใช้เมาส์คลิกที่ช่อง Sell Mode ด้านบน ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณ

 

portfolio3.png

 

ใส่ราคาที่ต้องการขายที่ช่อง Sell Price แล้วกด Enter

ระบบจะทำการคำนวณผลต่างกำไรขาดทุน จากการตั้งราคาขาย เพื่อเปรียบเทียบว่าการตั้ง ณ ราคานั้นๆ จะได้กำไร หรือ ขาดทุน

 

portfolio4.png

 

วิธีการ Save หรือ Delete ข้อมูลในพอร์ต

การ Save port ใหม่ใส่ชื่อพอร์ต ที่ต้องการในช่อง แล้วกดปุ่ม Add

โปรแกรมจะถามยืนยันการ Save Template ให้กดปุ่ม Yes

portfolio5.png

การ Delete Port เมื่อไม่ต้องการใช้งานพอร์ตนั้นๆ สามารถเลือกชื่อพอร์ตขึ้นมาแล้วกด Remove

portfolio6.png

การ Clear ข้อมูลในหน้ากระดานทิ้งเพื่อใส่พอร์ตใหม่ กดปุ่ม Clear

portfolio7.png

 

– เมื่อเรียกใช้งานพอร์ตนั้นๆ แล้วมีการแก้ไขข้อมูล ให้ทำการ Save port ที่ชื่อพอร์ตเดิมอีกครั้งเพื่อเป็นการเก็บทับ     ข้อมูลเดิม

– เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Port แล้วกดปุ่ม Add (Add & Save Port)

– พอร์ตการใช้งานสามารถเก็บได้ไม่จำกัดจำนวน โดยวิธีการเลือกหาชื่อพอร์ตที่ได้เก็บข้อมูลไว้ ให้คลิกลูกศรลง          Drop down ลงมา แล้วหาชื่อที่เก็บข้อมูลไว้

 

วิธีการ Export ข้อมูล Portfolio

คลิกที่ Export จะปรากฏหน้าจอ Save Report File ทำการเลือกสถานที่ที่ต้องการเก็บไฟล์ และตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการเก็บ

เมื่อเลือกสถานที่เก็บไฟล์ และตั้งชื่อไฟล์เรียบร้อย กด Save ระบบจะแจ้งเตือนการเก็บไฟล์เรียบร้อย

portfolio8.png

 

สามารถบันทึกไฟล์ได้ 2 รูปแบบ ทั้งในรูปแบบของ Excel เพื่อเปิดกับโปรแกรม Microsoft Excel หรือ Text เพื่อเปิดกับโปรแกรมประเภท Text Editor เช่น โปรแกรม Notepad เป็นต้น

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,775

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service