การใช้งาน Trade Log TFEX ดูการซื้อขายราย Order

TFEX Trade Log Analysis คือ ตารางที่แสดงข้อมูลอันดับสัญญา ที่มีการซื้อขายเรียบร้อยแล้วแบบรายตัว (คล้ายTicker) ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของเมนูนี้คือ สามารถดูย้อนหลังได้ (ภายใน 1 วัน)

 

วิธีเรียกใช้งาน

กดเลือกที่เมนู Insert –> TFEX –> Trade Logs Analysis

Tradelog.png

 

Tradelog2.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 507

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service