การใช้งาน Future Analysis

Future Analysis คือ เครื่องมือสำหรับช่วยในการวิเคราะห์สินค้าประเภท Set50 Future และ Stock Futures

วิธีการเรียกใช้งาน

Insert –> TFEX –> Futures Analysis

FutureAna.png

 

ความหมายของส่วนต่างๆ

1. Fair Value คือ ราคาพื้นฐานตามทฤษฎีมีสูตรดังนี้ ราคาสินค้าอ้างอิง*((1+(Days to Delivery/365)*((Fund Rate – Dividend Yield)/100)))

2. Fair Basic คือ ราคาสินค้าอ้างอิง – Fair Value

3. Basic คือ ราคา Futures ล่าสุด – ราคาสินค้าอ้างอิง

4. Premium คือ ราคา Futures ล่าสุด – Fair Value

5. Implied Rate คือ ((ราคา Futures – ราคาสินค้าอ้างอิง *(1-(((Dividend Yield/100)*Days to Delivery)/365)))*100)/((ราคาสินค้าอ้างอิง*Days to Delivery)/365)

6. Fund Rate คือ ThaiBMA Government Bond Yield (อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล)

7. Dividend Yield คือ % เงินปันผล

8. Days to Delivery คือ จำนวนวันที่เหลือก่อนหมดอายุ

FutureAna2.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 278

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service