การใช้งาน TFEX Combination Series

TFEX Combination Series คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดูปริมาณการวางซื้อ วางขายเพื่อใช้ในการเปลี่ยนการถือสัญญาในตลาด TFEX

จากสัญญาเดือนใกล้เป็นเดือนไกล ซึ่งปัจจุบันค่ำสั่งซื้อขายประเภทนี้ นักลงทุนประเภทบุคคลยังไม่สามารถซือขายได้

 

ประโยชน์ : นักลงทุนสามารถใช้ประยุกต์เพื่อดูว่า สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เค้าต้องการเปลี่ยนสัญญาณ

ในการถือครองมากน้อยแค่ไหน และส่วนใหญ่เน้น ถือ Long หรือ Short ต่อเนื่องกันแน่

วิธีการเรียกใช้งาน

Insert –> TFEX –> Combination Series

combi.png

 

combi2.png

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 506

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service