การเข้าใช้งานผ่าน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร (KKPS)

1. เข้าเว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ให้ทำการกรอก Username Password เพื่อ LogIn เข้าสู่ระบบ

 

2. ระบบจะนำไปยังเว็บไซต์ efinancethai ให้เลือกไปที่เมนู efin StockPickUp

 

3. กด START เพื่อเข้าโปรแกรม

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,422

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service