การเข้าใช้งานผ่านบริษัทหลักทรัพย์ Zcom

1. เข้าไปที่ Z com Securities
ให้ทำการกรอก Username Password เพื่อ LogIn เข้าสู่ระบบ

2. จากนั้นให้ทำการยืนยันตัวตน โดยจะมีเลข OTP ส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน

 

3. คลิกไปที่เมนู efin StockPickUp ดังภาพที่แนบ

 

4. คลิกไปที่เมนู efin StockPickUp

 

5. กด START เพื่อเข้าโปรแกรม

 

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,199

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service