การเข้าใช้งานผ่าน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KS)

1. เข้าไปที่ https://www.kasikornsecurities.com 

จากนั้นคลิกเลือกไปที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” และเลือกเมนู “KS Trade”

 

2. ให้ทำการกรอก Username Password เพื่อ LogIn เข้าสู่ระบบ

 

3. คลิกไปที่เมนู เข้าสู่ K-Cyber-Trade ดังรูป

 

4. จากนั้นให้ทำการยืนยันตัวตน โดยจะมีเลข OTP ส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน

 

5. เลือกไปที่เมนู efin StockPickUp

 

6. ระบบจะนำไปยังเว็บไซต์ efinancethai ให้เลือกไปที่เมนู efin StockPickUp

 

7. กด START เพื่อเข้าโปรแกรม

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 7,675

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service