การตั้งค่าวัน เวลาในเครื่อง Computer

เนื่องจากโปรแกรม eFin Smart Portal เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับดูราคาหุ้น Real time ดังนั้น วันที่และเวลาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากเครื่องที่ใช้งานนั้นมีการตั้งค่าวันที่ ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน อาจจส่งผลให้ ราคาหุ้น ไม่ Real time หรือ อาจจะเปิดโปรแกรมไม่ขึ้นเลยก็เป็นได้

 

วิธีการตั้งค่าวันและเวลา

 

สังเกตที่ด้านขวามือล่างของหน้าจอ Computer จะมีวันและเวลาปรากฎอยู่ ให้คลิกซ้ายที่ตำแหน่ง ดังกล่าว

date1.png

 

 

จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป

จากนั้นหากต้องการปรับค่า ให้กดที่ Change date and time settings…

date2.png

 

จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป

หากวันที่และเวลาไม่ตรงกับปัจจุบัน สามารถปรับค่าได้ โดยการกดปุ่ม Change date and times…

date3.png

 

และอีกส่วนที่แนะนำให้ทำการปรับก็คือ Time zone แนะนำให้เลือกเป็น Bangkok, Hanoi, Jakarta โดยกดที่ปุ่ม Change time zone…

date4.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 587

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service