การตั้งค่าไม่ให้โปรแกรมจำ Template

หากไม่ต้องการใช้งาน Template Server มีวิธีการตั้งค่าดังนี้

(Template Server คือ การเก็บข้อมูลไว้บน Server ของทาง efinanceThai เพื่อให้เวลาย้ายเครื่อง Template ต่างๆจะตามไปทั้งหมด)

 

1. เข้าไปที่ File –> Template

 

2. เอาเครื่องหมายถูกหน้า Always syncronize template with server ออก แล้วกด Close

จากนั้นเมื่อเปิดใช้งานครั้งต่อไป หากไปเปิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โปรแกรมจะไม่จำ Template ล่าสุดและ Template ที่เคย Save ไว้

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 835

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service