วิธีเปลี่ยน Period ในกราฟ

สามารถเปลี่ยนได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 พิมพ์โดยตรงลงไปในช่องที่ใส่ชื่อหุ้น เช่น ต้องการดูราย 5 นาที ให้พิมพ์เลข 5 แล้วกด Enter

 

ถ้าเป็น Period ตั้งแต่ Day ขึ้นไป ให้พิมพ์ . จากนั้นให้ตามด้วยชื่อ Period เช่น .week

 

วิธีที่ 2  เปลี่ยนจากรูปนาฬิกาสีฟ้า ดังรูป

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,814

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service