ข้อจำกัดในการดึงข้อมูลย้อนหลังของแต่ละ Period

Intraday  กราฟแบบราย 0 นาทีหรือราย Tick ข้อมูลจะแสดงผลทุกครั้งที่มีการตกลงซื้อขาย (ดูย้อนหลังได้                      ไม่เกิน 30 วัน)
Minute    กราฟตั้งแต่ราย 1 ถึง 500 นาที (ดูย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วัน)
Day          กราฟแบบรายวัน (ดูย้อนหลังได้ไม่เกิน 15 ปี)
Week       กราฟแบบรายสัปดาห์ (ดูย้อนหลังได้ตั้งแต่หุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์)
Month     กราฟแบบรายเดือน (ดูย้อนหลังได้ตั้งแต่หุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์)
Quarter   กราฟแบบรายไตรมาส (ดูย้อนหลังได้ตั้งแต่หุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์)
Year         กราฟแบบรายปี (ดูย้อนหลังได้ตั้งแต่หุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์)

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,671

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service