วิธีสร้าง 2 กราฟในหน้าจอเดียวกัน

คลิกที่เมนู File เลือก Clear Screen ดังรูป

 

หรือ กดที่รูปกระดาษสีขาว

 

จะปรากฏเป็นหน้าจอดำ หรือ Blank Screen

จากนั้นเลือกหน้าจอที่ต้องการได้จากเมนู Graph

 

จะได้กราฟหน้าจอเล็กๆ ขึ้นมา จากนั้นปรับขนาดและย้ายไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเลือก Insert เลือก Graph ขึ้นมาอีก 1 จอ

 

 

จากนั้นให้ทำการ Link Graph เพื่อเวลาพิมพ์ชื่อหุ้น แล้วจะได้เปลี่ยนทั้ง 2 ฝั่ง โดยคลิกขวาที่ Title Bar แล้วเลือก Link 1 ทำเช่นเดียวกันทั้ง 2 กราฟ

 

จะปรากฎคำว่า [Link1] หน้า Graph

 

จากนั้นทำการ Save โดยคลิกที่รูปสัญลักษณ์แผ่น Disk ด้านล่างซ้ายบริเวณ Quick Bar

 

จะปรากฏหน้าจอ Save Template ให้ตั้งชื่อ แล้วกด OK

 

หากต้องการเรียกใช้งาน Template ที่สร้างไว้ ให้คลิก Template บริเวณ Quick Bar ด้านซ้ายมือ เลือก Customize และเลือก Template ที่ต้องการขึ้นมา จะปรากฏหน้าจอที่ได้ทำการ Save ไว้ดังรูป

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 3,613

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service