วิธีการ Save รูป และ Export ข้อมูลจากกราฟ

วิธีการ Export กราฟออกมาเป็น  Template, Excel, Text File, Picture

คลิกที่ UF เลือก Export

 

สามารถ Export ได้ 4 รูปแบบ คือ

Template    เป็นการ Save Template เพื่อนำ Template ไปเปิดกับโปรแกรม Smart Portal ในเครื่องอื่น
Excel          เป็นการ Save ข้อมูลตัวเลข เปิดได้กับโปรแกรม Excel
Text File     เป็นการ Save ข้อมูลตัวเลข เปิดได้กับโปรแกรม Notepad
Picture        เป็นการ Save รูปภาพของกราฟ ไฟล์นามสกุล JPEG

 

วีดีโอสาธิตวิธีการใช้งานเมนู Utility Function (การ Save รูปและ Export ข้อมูลจาก Graph)

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,995

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service