วิธีดูกราฟแบบ Sector และ Industry

ดูกราฟแบบ Sector ให้พิมพ์เครื่องหมาย  $  ตามด้วยชื่อ Sector นั้นๆ เช่น $BANK  แล้วกด Enter

 

ดูกราฟแบบ Industry ให้พิมพ์เครื่องหมาย  !  ตามด้วยชื่อกลุ่ม Industry ที่ต้องการ เช่น !AGRO จากนั้นกด Enter

 

วีดีโอสาธิตวิธีการดูกราฟแบบ Sector และ Industry

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 3,832

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service