การ Save Graph อย่างง่าย

วิธีการ Save Graph

ให้พิมพ์ชื่อที่ต้องการ Save ลงในช่องว่างสีขาว จากนั้นกด Add

savegraph1.png

 

วิธีการเรียกใช้งาน 

คลิกที่ลูกศรชี้ลงเล็กๆ จะปรากฎชื่อที่ Save เอาไว้ และสามารถเลือกใช้งานได้ตามที่ต้องการ

savegraph2.png

 

วิธีการลบชื่อที่ได้ทำการ Save ไว้ 

ให้คลิกเลือกชื่อกราฟที่ไม่ต้องการขึ้นมาก่อน จากนั้นให้กดปุ่ม Remove ดังรูป

savegraph3.png

 

savegraph4.png

 

วีดีโอสาธิตวิธีการ Save Graph อย่างง่าย

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 4,720

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service