วิธีใช้ปุ่ม Out เพื่อดึงหน้าต่างออกนอกโปรแกรม

**เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต่อหน้าจอการแสดงผล หลายหน้า**

สามารถกดปุ่ม Out ที่มุมด้านขวาของแต่ละหน้าต่าง

เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้ว หน้าต่างจะลอยขึ้น จากนั้นให้ย่อ หรือ พับโปรแกรมลง

Outgraph1.png

 

หน้าต่างดังกล่าวจะแสดงผลข้างนอกโปรแกรม โดยสามารถดึงหน้าต่างดังกล่าวไปไว้หน้าจออื่นได้

เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม In เพื่อนำหน้าต่างดังกล่าวกลับไปอยู่ที่เดิม

Outgraph2.png

 

**หมายเหตุ** ใช้ได้เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดสิทธิ Superior Options เท่านั้น

 

วีดีโอสาธิตวิธีใช้ปุ่ม Out เพื่อดึงหน้าต่างออกนอกโปรแกรม

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,139

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service