ความหมายของ Add Indicator to new Panel

ความหมายของ Add Indicator ในหัวข้อต่างๆ

Add Indicator to new Panel เป็นการใส่ Indicator เพิ่มเป็น Panel ใหม่ (เพิ่มกรอบใหม่ขึ้นมา)
Add Indicator to active Panel เป็นการใส่ Indicator ใน Panel ที่เลือกอยู่ (ซ้อน Indicator)
Add Signal เป็นการใส่เส้นค่าเฉลี่ย

add1.png

Add Indicator to new Panel เป็นการใส่ Indicator เพิ่มเป็น Panel ใหม่ (เพิ่มกรอบใหม่ขึ้นมา)

add2.png

Add Indicator to active Panel เป็นการใส่ Indicator ใน Panel ที่เลือกอยู่ (ซ้อน Indicator)

โดยจะต้องทำการกดที่ Panel นั้นๆให้ Active ก่อน จึงจะสามารถใส่ Indicator ซ้อนเข้าไปได้

add3.png

Add Signal เป็นการใส่เส้นค่าเฉลี่ย

add4.png

 

วีดีโอสาธิตวิธีการ Add Indicator ใน Graph

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,262

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service