การปรับคุณสมบัติของ Fibonacci Retracements

วิธีการปรับคุณสมบัติของ Fibonacci Retracements

กรณีที่สร้างเส้น Fibonacci Retracements ไว้แล้วต้องการปรับค่าต่างๆ ให้คลิกขวาที่เส้น Fibonacci จากนั้นเลือก Properties… ดังรูป

fibo1.png

 

หัวข้อ General  เป็นการปรับค่าต่างทั่วไป ได้แก่

Start date          วันที่เริ่มต้น

End date            วันที่สิ้นสุด

Start Value        ค่าของจุดที่เร่มต้น

End Value          ค่าของจุดสิ้นสุด

Color                   สีของเส้น

Size                     ขนาดของเส้น

Style                   รูปแบบของเส้น

Right extension   ให้เส้นยืดออกไปทางขวาเสมอ

Display Value      แสดงค่าของเส้น

Display value at pointline   แสดงค่าของเส้นที่กล่อง Pointline ด้านซ้ายมือ

Display value align right    แสดงค่าของเส้นที่ฝั่งขวาเสมอ (หากไม่ติ๊กเลือกไว้ ระบบจะแสดงชิดฝั่งซ้าย)

 

หัวข้อ Option  ใช้สำหรับปรับ % ของ Fibonacci สามารถเพิ่มหรือลดเส้นได้

fibo3.png

 

เมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่ม Apply เพื่อให้แสดงผลในกราฟ หากต้องการให้ค่าดังกล่าวตลอดขึ้นทุกครั้งเมื่อตีเส้น ให้กดที่ปุ่ม Save as default จากนั้นกด Apply อีกครั้ง แล้วปิดหน้าต่างดังกล่าว ระบบจะจำค่าที่นักลงทุนตั้งเอาไว้

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 2,123

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service