การ Zoom กราฟเข้าออก

คลิกที่รูปแว่นขยาย  +  หรือ  –  บริเวณแถบเครื่องมือด้านขวา

     เครื่องหมายบวกคือ Zoom In

     เครื่องหมายลบคือ Zoom Out

zoom1.png

 

หากต้องการ Zoom เฉพาะจุดที่สนใจ โดยให้คลิกที่เมาส์ขวาค้างไว้

    เมื่อลากเมาส์จากขวาไปซ้ายจะเป็นการ Zoom In

    เมื่อลากเมาส์จากซ้ายไปขวาจะเป็นการ Zoom Out

zoom2.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,678

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service