การเลื่อนกราฟขึ้นลง และยืดหดกราฟแนวตั้ง

 

การเลื่อนกราฟขึ้นลง

สามารถทำได้ 2 วิธี

1. ใช้วิธีการกลิ้งลูกกลิ้งของเม้าส์ขึ้นลง

2. กดปุ่ม Page Up สำหรับเลื่อนกราฟขึ้น  ปุ่ม Page Down สำหรับเลื่อนกราฟลง

moveup1.png

 

การยืด-หดกราฟในแนวตั้ง

สามารถทำได้โดยการกดลูกศรชี้ขึ้น(บนแป้นคีย์บอร์ด) เพื่อยืดกราฟ และลูกศรชี้ลง(บนแป้นคีย์บอร์ด) เพื่อหดกราฟ

หากต้องการให้กราฟแสดงค่า Scale ตามค่าเริ่มต้นให้คลิกที่ปุ่ม Recal Scale-Linear 

moveup2.png

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 1,856

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service