การทำ Link ข้อมูลระหว่าง 2 กราฟขึ้นไป

1.หลังจากใส่หน้ากราฟเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกขวาที่บริเวณ Title Bar จากนั้นคลิกซ้ายที่คำว่า Link1 โดยทำเหมือนกันในกราฟทั้ง 2 ส่วน ดังรูป

 

สังเกตจะมีคำว่า Link1 เหมือนกันทั้ง 2 ส่วนของหน้ากราฟ ดังรูป กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหุ้นสามารถเปลี่ยนชื่อหุ้นได้ที่กราฟใดก็ได้ โดยที่กราฟ ทั้ง 2 ชื่อหุ้นจะเปลี่ยนเหมือนกัน

หากไม่ต้องการให้ 2 กราฟ Link กัน ให้คลิกขวาที่ Title bar แล้วคลิกซ้ำไปที่ Link 1 แล้วกราฟก็จะไม่ Link หากันแล้ว

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือ

รับบริการช่วยเหลือใน
ช่องทางอื่นๆ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

twv

ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่าน Team Viewer

Post Views: 707

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-023-8800 Customer Service